Harmónie

Hľadáte ideálneho partnera a máte na neho jasné požiadavky? Vďaka naším harmóniám to bude hračka! Dokážeme vám nájsť partnera podľa vzhľadu, záujmov, ale aj vlastností.

Čo je to harmónia?

Harmónia je percentuálna zhoda s konkrétnym užívateľom, kde 0% znamená, že sa k sebe nehodíte vôbec a 100% vyjadruje absolútnu zhodu. Nejedná sa len o zhodu na základe vyplneného dotazníka, ale tiež sa berú do úvahy informácie z profilu.

Čo sú to TOP harmónie?

TOP harmónie sú najlepšie zhody s užívateľmi, ktorí sa k vám hodia. Prvým krokom pre získanie harmónií je vyplnenie nášho vedeckého zoznamovacieho dotazníka, na základe ktorého vám náš systém vygeneruje najlepšie harmónie - 100 partnerov, s ktorými ste dosiahli najvyššiu zhodu. V okamihu vygenerovania najlepších harmónií budete informovaní prostredníctvom notifikácií a tiež zoznam ideálnych partnerov môžete zobraziť po zvolení tlačidla Vaše najlepšie harmónie v pravej hornej časti obrazovky.

Výsledky sú tu radené od najlepšej percentuálnej zhody. Zhody sú ďalej rozlíšené tiež farebne:

❤ 100 % - 75 % zobrazuje najvhodnejšie profily, s ktorými máte najväčšiu pravdepodobnosť porozumenia

❤ 74 % - 50 % ukazuje partnerov vhodných na zoznámenie

❤ 49 % - 25 % označuje partnerov pre vás skôr nevhodných

❤ 24 % a menej zobrazuje partnerov celkovo nevhodných

Po kliknutí na akúkoľvek zhodu si môžete prezrieť harmónie v jednotlivých otázkach. Zámerne však nevidíte všetky odpovede, tak aby nikto nemohol dotazník nasimulovať podľa preferencií proťajška.

Harmónia

Čo ďalej?

Pre začiatok odporúčame osloviť prvých päť profilov, s ktorými máte najväčšiu zhodu, pretože je tu najvyššia pravdepodobnosť vzájomných sympatií s vyhliadkou ideálneho vzťahu. Ak narazíte na profil bez vyplneného dotazníka, môžete užívateľovi odoslať žiadosť o vyplnenie. Po rozkliknutí profilu daného užívateľa stačí zvoliť tlačidlo Zaslať žiadosť o vyplnenie dotazníka. Vaše harmónie sa budú generovať nanovo každý mesiac. A tak, ak si zmeníte informácie v profile, je nutné počkať na znovu-vyhodnotenie pre zobrazenie ideálnych partnerov.

Prajeme vám veľa šťastia pri hľadaní toho pravého partnera!

Harmónie

Hľadáte ideálneho partnera a máte na neho jasné požiadavky? Vďaka naším harmóniám to bude hračka! Dokážeme vám nájsť partnera podľa vzhľadu, záujmov, ale aj vlastností.

Čo to harmónie?

Harmónie sú najlepšie zhody s užívateľmi, ktorí sa k vám hodia podľa údajov z profilu, všeobecné zhody, zhody podľa vzhľadu, záujmov a charakteru. Prvým krokom pre získanie harmónií je vyplnenie nášho vedeckého zoznamovacieho dotazníka, na základe ktorého vám náš systém vygeneruje najlepšie harmónie - 100 partnerov, s ktorými ste dosiahli najvyššiu zhodu. V okamihu vygenerovania najlepších harmónií budete informovaní prostredníctvom notifikácií a tiež zoznam ideálnych partnerov môžete zobraziť po zvolení tlačidla Harmónie v menu na spodnej lište.

Výsledky sú tu radené od najlepšej percentuálnej zhody. Zhody sú ďalej rozlíšené tiež farebne, kedy ružová farba (100% -75%) zobrazuje najvhodnejšie profily, s ktorými máte najväčšiu pravdepodobnosť porozumenia. Tmavo modrá farba (74% -50%) ukazuje partnerov vhodných na zoznámenie a svetlo modrá (49% a menej) označené zhody sú skôr nevhodné. Po kliknutí na akúkoľvek zhodu si môžete prezrieť harmónie v jednotlivých otázkach. Zámerne však nevidíte všetky odpovede, tak, aby nikto nemohol dotazník nasimulovať podľa preferencií proťajška.

Harmónia mob

Čo ďalej?

Pre začiatok odporúčame osloviť prvých päť používateľov, s ktorými máte najväčšiu zhodu, pretože je tu najvyššia pravdepodobnosť vzájomných sympatií s vyhliadkou ideálneho vzťahu. Ak narazíte na profil bez vyplneného dotazníka, môžete používateľovi odoslať žiadosť o vyplnenie. Po rozkliknutí profilu daného užívateľa stačí zvoliť ružové tlačidlo s tromi bodkami a následne možnosť Zaslať žiadosť o vyplnenie dotazníka. Vaše harmónie sa budú generovať novo každý mesiac. A tak, ak si zmeníte informácie v profile, je nutné počkať na znovu-vyhodnotení pre zobrazenie ideálnych partnerov.

Prajeme vám veľa šťastia pri hľadaní toho pravého partnera!