Ochrana dát

Na našej stránke sú vaše dáta v bezpečí. Nemusíte sa teda báť žiadneho úniku či zdieľaní vašich osobných údajov. K tomu nám dopomáha šifrovanie komunikácií medzi vami a naším zoznamovacím portálom. K úniku dát samozrejme môže dôjsť na akejkoľvek stránke - zoznamky, katalógy a sociálne siete. To, či je stránka bezpečná, zistíte podľa toho, že na lište pre vyhľadávanie je zobrazený zámok, ktorý značí bezpečnosť a dôveryhodnosť stránky.

Ochrana dat PC

Pre našich užívateľov sa stále snažíme čo najviac naše služby skvalitniť a vylepšiť, a preto teraz využívame zabezpečovacie šifrovacie protokoly TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, vďaka ktorým sú vaše dáta úplne zabezpečené.

TLS (Transport Layer Security) - umožňujú aplikáciám komunikovať po sieti spôsobom, ktorý zabraňuje odpočúvaniu alebo falšovaniu správ. Koncový užívateľ si teda môže byť istý, s kým komunikuje a nedochádza k napadnutiu servera. Čo pre našich užívateľov znamená to, že sa môžu s úplným pokojom zaregistrovať, využívať naše stránky a hlavne komunikovať s inými užívateľmi, bez toho aby sa museli obávať zneužitia dát, pretože počas cesty dát z našich serverov nič neunikne.

Ochrana dát

Na našej stránke sú vaše dáta v bezpečí. Nemusíte sa teda báť žiadneho úniku či zdieľaniu vašich osobných údajov. K tomu nám dopomáha šifrovanie komunikácie medzi vami a naším zoznamovacím portálom. K úniku dát samozrejme môže dôjsť na akejkoľvek stránke - zoznamky, katalógy a sociálne siete. To, či je stránka bezpečná zistíte podľa toho, že na lište pre vyhľadávanie je zobrazený zámok, ktorý značí bezpečnosť a dôveryhodnosť stránky.

Ochrana dát mob

Pre našich užívateľov sa stále snažíme čo najviac naše služby skvalitniť a vylepšiť, a preto teraz využívame zabezpečovacie šifrovacie protokoly TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, vďaka ktorým sú vaše dáta úplne zabezpečené.

TLS (Transport Layer Security) - umožňujú aplikáciám komunikovať po sieti spôsobom, ktorý zabraňuje odpočúvanie alebo falšovanie správ. Koncový užívateľ si teda môže byť istý, s kým komunikuje a nedochádza k napadnutiu servera. Čo pre našich užívateľov znamená to, že sa môžu s úplným pokojom zaregistrovať, využívať naše stránky a hlavne komunikovať s inými užívateľmi, bez toho aby sa museli obávať zneužitia dát, pretože počas cesty dát z našich serverov nič neunikne.